skip navigation

Sunday, November 4, 2018

Visitor V Home H Location Status
 - 
Fox Valley
 - 
Tri County Ice Arena, Shady Lane, Neenah, WI, USA
9:00 AM CST
 9 
Marinette
 0 
Marinette Civic Center Pool, Alice Lane, Marinette, WI, USA
FINAL
 3 
Oshkosh B
 1 
Oshkosh Community YMCA- 20th Ave, West 20th Avenue, Oshkosh, WI, USA
FINAL
 3 
Oshkosh SQ A
 4 
Oshkosh Community YMCA- 20th Ave, West 20th Avenue, Oshkosh, WI, USA
FINAL
 4 
Marinette
 3 
Marinette Civic Center Pool, Alice Lane, Marinette, WI, USA
FINAL
 3 
Oshkosh B
 3 
Oshkosh Community YMCA- 20th Ave, West 20th Avenue, Oshkosh, WI, USA
FINAL